Fresas Topo Reto 2 Cortes Bronze 55HRC

Fresas Topo Reto 2 Cortes Bronze 55HRC

Curta

Código D1 L1 D2 L2
Diâmetro Comprimento Corte Diâmetro Corpo Comprimento Total
FR BR 2C C H3-D10 1 3 3 50
FR BR 2C C H4-D10 1 3 4 50
FR BR 2C C H6-D10 1 3 6 50
FR BR 2C C H3-D15 1,5 3 3 50
FR BR 2C C H4-D15 1,5 3 4 50
FR BR 2C C H6-D15 1,5 3 6 50
FR BR 2C C H3-D20 2 6 3 50
FR BR 2C C H4-D20 2 6 4 50
FR BR 2C C H6-D20 2 6 6 50
FR BR 2C C H4-D25 2,5 6 4 50
FR BR 2C C H6-D25 2,5 6 6 50
FR BR 2C C H3-D30 3 8 3 50
FR BR 2C C H4-D30 3 8 4 50
FR BR 2C C H6-D30 3 8 6 50
FR BR 2C C H4-D35 3.5 8 4 50
FR BR 2C C H4-D40 4 11 4 50
FR BR 2C C H6-D40 4 11 6 50
FR BR 2C C H5-D45 4.5 11 5 50
FR BR 2C C H5-D50 5 13 5 50
FR BR 2C C H6-D50 5 13 6 50
FR BR 2C C H6-D60 6 15 6 50
FR BR 2C C H8-D70 7 20 8 60
FR BR 2C C H8-D80 8 20 8 60
FR BR 2C C H10-D100 10 25 10 75
FR BR 2C C H12-D110 11 25 12 75
FR BR 2C C H12-D120 12 30 12 75
FR BR 2C C H14-D140 14 40 14 100
FR BR 2C C H16-D150 15 40 16 100
FR BR 2C C H16-D160 16 45 16 100
FR BR 2C C H18-D180 18 45 18 100
FR BR 2C C H20-D200 20 50 20 100

Longa

Código D1 L1 D2 L2
Diâmetro Comprimento Corte Diâmetro Corpo Comprimento Total
FR BR 2C M H4-D10 1 5 4 75
FR BR 2C M H4-D15 1,5 5 4 75
FR BR 2C L H4-D15 1,5 10 4 100
FR BR 2C M H4-D20 2 10 4 75
FR BR 2C M H6-D20 2 10 6 75
FR BR 2C M H4-D25 2,5 6 4 75
FR BR 2C M H3-D30 3 8 3 75
FR BR 2C M H4-D30 3 8 4 75
FRBR 2C M H6-D30 3 10 6 75
FRBR 2C L H4-D30 3 15 6 100
FR BR 2C L H3-D30 3 15 3 100
FRBR 2C M H4-D40 4 20 4 75
FR BR 2C M H6-D40 4 11 6 75
FR BR 2C L H4-D40 4 20 4 100
FR BR 2C L H6-D40 4 20 6 100
FR BR 2C M H5-D50 5 20 5 75
FR BR 2C L H5-D50 5 30 5 100
FR BR 2C M H6-D60 6 20 6 75
FR BR 2C L H6-D60 6 30 6 100
FR BR 2C L H7-D70 7 30 7 100
FR BR 2C M H8-D80 8 25 8 75
FR BR 2C L H8-D80 8 30 8 100
FR BR 2C EL H8-D80 8 50 8 150
FR BR 2C M H9-D90 9 20 9 75
FR BR 2C L H9-D90 9 35 9 100
FR BR 2C L H10-D100 10 40 10 100
FR BR 2C EL H10-D100 10 50 10 150
FR BR 2C L H12-D120 12 45 12 100
FR BR 2C EL H12-D120 12 70 12 150
FR BR 2C EL H14-D140 14 50 14 150
FR BR 2C EL H16-D160 16 70 16 150
FR BR 2C EL H20-D200 20 70 20 150
FR BR 2C EL H25-D250 25 70 25 150